ξενομόσχευση


ξενομόσχευση
η
βιολ. μεταμόσχευση κατά την οποία το μόσχευμα λαμβάνεται από άτομο που ανήκει σε διαφορετικό είδος από το είδος στο οποίο ανήκει το άτομο στο οποίο τοποθετείται, αλλ. ετερομόσχευση.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.